Προφίλ

H B&G CHANTZIS ΤRANS Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε το 1982 και από τότε ασχολείται με συνέπεια και ευθύνη με το τομέα των Διεθνών Μεταφορών.

Έχοντας αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια ένα δίκτυο σοβαρών ανταποκριτών μπορεί να καλύψει όλους τους τρόπους διακίνησης εμπορευμάτων με οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές.

Η εμπειρία τών συνεργατών μας, η σωστή οργάνωση των γραφείων μας, καθώς και οι πολύ καλοί συνεργάτες – ανταποκριτές μας σε όλο τον κόσμο, μας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουμε ενα ολοκληρομένο πακέτο υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών μεταφορών.

Εξειδίκευση μας η μεταφορά τροφίμων με φορτηγά ψυγεία, ψυγειομεταφορές και η οργάνωση ειδικών και υπέρβαρων φορτώσεων!!!